söndag 31 maj 2009

Säveåns utlopp i Mjörn

Här ser vi ett vackert handkolorerat vykort från sekelskiftet 1900 med namnet Parti från Mjörn. Kan det här vara Säveåns utlopp i Mjörn ungefär där bron till Playa Mjörn välver sig idag?

fredag 29 maj 2009

Två nya butiker med Second Hand i Alingsås


Nju Jåk har på lördagar öppet sin vintageavdelning på Hedénska längans bakgård, Torggatan. Ingång porten vid grönsaksaffären på Norra Strömgatan.

Mini Me är en nyöppnat Second hand-butik på Kopps gård, Nygatan 17, som erbjuder både barnkläder och barntillbehör. Allt säljs på provision. Butiken är öppen på lördagar.

Båda butikerna satsar på kvalitetskläder. Second hand-butiker blir allt vanligare i takt med ökad miljömedvetenhet.

Sommaröppet på Göstas koffert


Tryck på bilden för större storlek.

tisdag 26 maj 2009

Konstnär Stina Hermansson ställer ut i Skåpet

Plats: Passagen in till Hjelmqvistska gården, Kungsgatan 24.
Vernissage: Torsdagen den 28 maj kl 17

TITEL
Liten presentation (av livets gång)

Tid som förflyter, tillsynes utan mening. Privata minnen och publik dokumentation av tid i presens. Genom att dokumentera tiden existerar den och får vikt.
En klocka, ett fotografi, teckning och organiskt material.
Stina Hermansson

Stina Hermansson är född och uppvuxen i Alingsås., men är nu bosatt i Göteborg. Hon är utbildad på Tillskärarakademin i Götebirg och på HDK i Steneby med inriktning på textil formgivning, skulptur och kommunikation.

Konstscenen Skåpet ligger centralt beläget i Alingsås. I ett skyltskåp i passagen mellan Kungsgatan och Hjelmqvistska gården är ambitionen att visa konst som på olika sätt kommenterar den tid vi lever i. Det behöver ej nödvändigtvis vara bilder utan tanken är att Skåpet ska stimulera till många kreativa presentationssätt och att det även kan rymma flera olika konstarter. Genom att visa konst i det offentliga rummet är förhoppningen att nå nya grupper som ej brukar besöka gallerier och konsthallar. Konsten ställer frågor och får betraktaren att uppleva något som man ej normalt brukar göra i stadsmiljön.

söndag 10 maj 2009

Namninsamling för Alingsås museumLägg inte vårt museum i Alströmerska Magasinet i "malpåse" som ansvariga politiker föreslår. Här kan ni skriva under. Museets vänner i Alingsås har initierat namninsamlingen.

fredag 8 maj 2009

Alingsås museum får stöd av Riksförbundet Sveriges Museer


Alingsås museum i Alströmers Magasin

Riksförbundet Sveriges Museers styrelse har idag behandlat frågan om Alingsås museums framtid i Alströmers Magasin. Styrelsen vill betona vikten av att värna det kulturarv som museet representerar. Riksförbundet vill också understryka hur betydelsefullt det är att detta även fortsättningsvis ska kunna tillgängliggöras för en bred allmänhet.

Stockholm den 8 maj 2009

För Riksförbundet Sveriges Museer
Lars Amréus, ordförande

Ola Billgren till konsthallen


Ola Billgren var när han dog 2001 en av Sveriges mest uppburna konstnärer. Som få andra är han respekterad av både kritikerkåren och den breda publiken. Vidare kan man konstatera att han behållit en aktad position genom flera generationer – och att han ännu finns aktuell i bakgrunden som en återkommande, direkt eller indirekt referenspunkt till mycket av det finstämda, ofta realistiskt präglade måleriet, som är framträdande idag. Inte minst mot denna bakgrund känns det angeläget att nu visa verk från Ola Billgrens tidiga, mest inflytelserika period.

Ola Billgren föddes 1940. Han växte upp i Löderup, på Österlen. Båda föräldrarna var konstnärer och Ola Billgrens intresse för måleri väcktes tidigt. Ett första skede av romantiskt sökande gick 1963 över i ett fotorealistiskt måleri. Med denna stil kom han att röna stegrad nationell uppmärksamhet. Billgren sökte sig senare under 80-talet mot ett koloristiskt, närmast abstrakt gestaltande av bildrummet. I de sena, mättat röda verken från 90-talet tonar motiven fram som drömbilder.

Alingsås konsthall har nu glädjen att visa ett utsökt koncentrat av oljemålningar, akvareller och teckningar från den period som många bedömer som konstnärens mest betydande, 60-talet och det tidiga 70-talet.

Alla verk är privat inlånade och normalt inte tillgängliga för allmänheten.
Välkommen till vernissage lördag 16 maj kl 13

Verksamhetsledare Pontus Hammarén hälsar välkommen

Björn Fredlund, tidigare chef Göteborgs konstmuseum, inviger utställningen

Vernissagedagen är konsthallen öppen 10 – 15

Guidade visningar

Måndagar kl 18
25 maj, 1 juni, 13 juli, 20 juli, 27 juli, 24 augusti, 7 september

Lördagar kl 15
22 augusti & 5 september

World Fair Trade Day
Lördagen den 9 maj äger den värdsomspännande World Fair Trade Day rum.

I Alingsås firas World Fair Trade Day kl 10 - 14 i Museiparken. Vid regn i museet.

KL 12 Tal och diplomutdelning. Underhållning med djembetrummor och körsång.

Ett antal föreningar medverkar, bland andra Världsbutiken Solen och FN-förbundet.
 
Bloggtoppen.se