fredag 27 juni 2008

Nattvioler på Brogårdens ängar

Stilla försommarnätter sprider sig en angenäm doft ut över Alingsås. Den kommer från de vilda orkidéer som ofta växer där man utför någon form av slåtter. De flesta hittar man på Brogårdens ängar där jag räknat till ett fyrtiotal.

Det rör sig om nattviol platanthera bifolia eller grönvit nattviol platanthera chlorantha, båda luktar mest efter mörkrets inbrott. De är svåra att skilja åt, förekommer ofta sida vid sida och ibland i hybridformer. Nattviol är mindre, har smalare blad och starkare blomdoft. Ni ser den på bilden ovan.

torsdag 26 juni 2008

Remake - att koka soppa på en spik

Remake - att koka soppa på en spik. Hitta fantastiska kläder och prylar som fått nytt liv Det är det aktuella temat hos antik- och designbutiken Göstas koffert som är öppen nu på lördag den 28 juni kl 11 - 15

lördag 21 juni 2008

P H Rosenström på DVD

Forna museichefen Per-Henrik Rosenström har genomfört över 500 stadsvandringar i Alingsås under årens lopp. Genom dessa uppmärksammades Alingsås historia och äldre byggnadsbestånd. Hans stadsvandringar var en bidragande orsak att förhållandevis många hus skonades i Alingsås under rivningsraseriets dagar på 1960- och 70-talen.

Förra året spelade Rosenström in en DVD i samarbete med Alingsås Hembygdsförening där han ånyo bjuder på stadsvandring i Alingsås. Han gör följande stopp:
Stora torget
Jonas Alströmer-bysten
Våren
Alströmerska magasinet
Charles Hill-bysten
Christinae kyrka
Drottninggatan
Petter Olsons gård
Brunos garvaregård
Nygrans gård
Plangatan

DVD.n finns att köpa på Turistbyrån eller låna på Alingsås bibliotek.

tisdag 17 juni 2008

Järnvägsstationen

Här är en fin vinterbild på Alingsås järnvägsstation som stod färdig 1857.

Västra stambanan började byggas av staten år 1855 och första spadtaget togs vid Lövekulle där det finns ett minnesmärke över byggstarten.

1862 invigdes hela Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Den fick stor betydelse för Alingsås stads utveckling.

Resan mellan Göteborg och Stockholm tog 14 timmar, flera gånger snabbare än de alternativa ressätten. Ångbåt tog några dagar runt Skåne eller i Göta kanal.

Petter Lindgren på Poetens plats

Vid sommarsolståndet lör den 21 juni sätts en ny affisch upp på Poetens plats med en dikt av Petter Lindgren. Poetens plats är belägen på Emuernas ö bakom Nolhaga slott.

Vernissage: lör den 21 juni kl 14

Från Stockholms kulturhus infoblad:
Petter Lindgren, född 1965 och bosatt i Stockholm började skriva dikter när han gjorde vapenfri värnplikt vid biståndsorganisation en Sida. Tidigare hade han skrivit låttexter och ägnat sig åt musik. Själv säger Lindgren att det viktigaste med poesin är själva skrivakten, att upptäcka att han har något på gång som han inte trodde sig kunna förmedla. ”Det ger ett slags lycka som är svår att hitta någon annanstans.”

Lindgrens poesi har beskrivits som ögonblicklig och fåordig, med hög densitet och mycket luft på sidorna. Ett återkommande tema är fotografiet, både utifrån form och som motiv.

1994 debuterade han med den prisbelönta diktsamlingen Långtbortistan på Albert Bonniers förlag. Därefter följde Porträtt av en död småbåtsägare som utspelar sig i miljöer där Lindgrens numera bortgångne morfar rört sig. Övriga titlar är Ett trögare slags bläck, 2000 och Landskapet, 2005. I den senare bildar morfaderns brev grunden i dikterna. Lindgren låter vissa ord byta plats med andra, hämtade ur morfaderns övriga skriftliga kvarlåtenskap, skolböcker, kassakvitton, ritningar och vykort.

Mellan 1998 och 2001 var Lindgren redaktör för Lyrikvännen och är nu vid sidan av sitt skrivande verksam som litteraturkritiker på Aftonbladet.

måndag 16 juni 2008

Nolhaga Naturskola

Det har sammanställts en utmärkt Naturskola över Nolhagaområdet av Ingvar Andersson. Den är under uppbyggnad men innehåller redan nu förslag på en rad aktiviteter. Naturskolan ger oss möjlighet att fördjupa oss i områdets flora och fauna. Vi är lyckligt lottade i Alingsås som har ett sådant centralt beläget naturområde med så många kvaliteter. Ni hittar Nolhaga Naturskola en bit ner på Kommunens hemsida. Dokumenten ligger i PDF-format. Här kommer innehållet i sammandrag:

Nolhagamiljöer
Gamla ekar
Bergets hedebokskog
Nolhagaviken
KONGO - ett unikt alkärr

Några arter
Daggmasken - "markens osynlige arbetare"
Gråsuggan - en doldis
Gammarus - den snabba märlan
Husmasken - doldis i olika förklädnader
Hinn- och Hoppkräfter

Fåglar
Vinterfågelmatning
Vinterfågeltur
Fågelturer i vårens hägn
Nolhagavikens sträck och rastande vårfåglar
Försommarfåglar i park och Nolhagavik
Sommar och Nolhagas häckande fåglar
Fågelsträck - sommar och höst från Nolhagavikens fågeltorn
Fåglar i Kongo under årets gång

Småkryp
Småkryp på marken
Småkryp i olika slags vatten
Mikrosmåkryp

Insekter
Skalbaggar - en bepansrad värld
Nolhagas fjärilar
Övriga flygande insekter

Växter
Träd och buskar
Vårens blommer
Sommarens frodiga grönska
Höstens frön och frukter

Mossor och lavar
Nolhagas mossor
Nolhagas lavar

Svampar
Storsvampar i Nolhaga - ätligt eller giftigt?
Mikrosvamparnas värld

torsdag 12 juni 2008

tisdag 10 juni 2008

Visionen om museet/kulturhuset i Alingsås

Det har tagits fram ett förslag om en ny vision kring museet/kulturhuset i Alingsås. Jag tycker att den känns modern och framåtblickande vilket är mycket positivt. Det jag kan sakna är visoner kring byggnadsvård och kulturturism i kommunen där även museet/kulturhuset kan spela en aktiv roll.

Visionen om museet/kulturhuset i Alingsås är att spegla yttringar i samtiden, tillgängliggöra kulturarvet och stimulera fantasin.

Med ovandstående vision som utgångspunkt och med följande åtgärder kan museet/kulturhuset skapa följande:


Samtid
Utställningsverksamheten blir mer samhälls- och samtidsinriktad.

Tidsenliga samhällsfrågor belyses i all verksamhet, gärna speglat ur historiska perspektiv.

Ständig omvärldsbevakning präglar all verksamhet.

Samverkan med institutioner i kommunen, regionen och internationella aktörer genomsyrar allt arbete.


Framtid
Interaktivitet med medborgarna ökar. Ny teknik införs som innebär att kommuninvånarna kan delta i musei- och kulturhusarbetet direkt via nätet t.ex. genom att beskriva och kommentera föremål eller skrifter, bilda intressegrupper osv.

Diversifiering och/eller riktad verksamhet görs för olika grupper. Museet och kulturhus skapar fler individuella lösningar och ger rådgivning anpassad till olika gruppers behov och önskemål.


Dåtid
Öppna magasin skapas. Bilder från föremålssamlingarna, fotoarkiv mm läggs ut på Internet för att öka tillgängligheten av information för allmänheten.

Insamlingspolicy och gallringsplan för föremål fastställs och arbetet genomförs.

Beslut om museisamlingens inriktning antas.


Fantasi
Allting har sin berättelse och berättelserna blir allt viktigare.

All verksamhet utvecklar berättandet och söker nya, tidigare oprövade vägar. I detta arbete utnyttjas alla tekniska hjälpmedel. Användningen av ljud och ljus i den kreativa processen är viktig.


Samarbete
ABM-arbetet skall prövas i full skala, för att visa vilka effekter det kan bli för besökaren. Arkiven, biblioteket och museet enas i ett gemensamt projekt för att skapa ett Alingsåsrum. Ett Alingsåsrum är ett fysiskt rum i Kulturhuset, men även ett virituellt rum på Internet. Det finns plats för media från biblioteket, material från museet, plats för släktforskning, tillgång till de olika arkiven. Ett ABM-arbetssätt skall innebära förändrat arbetssätt.

Ett aktivt samarbete skall ske med Västarvet. Där skall kontakter knytas, samarbete skapas, idéer prövas. En utmaning kan vara att få ett regionalt uppdrag på det som Alingsås är duktiga på, Lights in Alingsås.

Samarbete med separata museer, både nationellt och internationellt, skall göras för att få utbyte av tankar och funderingar, som kan skapa en positiv utveckling för besökaren.

Tätare kontakter och utbyte med överiga museer, lokala hembygdsföreningar, lokala föreningar, som har intresse av att medverka i arbetet med morgondagens museum.onsdag 4 juni 2008

Suchards klubbstuga för roddare

Foto Martin Olsson

I Sörhaga invid Säveån inte så långt från ångbåtsbryggan finner jag den här övergivna byggnaden, en gång ett vackert brunbetsat funkishus, som nu står och förfaller. Om jag inte missminner mig så tillhörde byggnaden chokladfabriken Suchards roddarklubb. Finns det någon som kan verifiera detta? Fakta och personliga minnen tas också gärna emot.

söndag 1 juni 2008

Förslag om att inrätta ett skönhetsråd i Alingsås

Ett förslag har väckts om att inrätta ett skönhetsråd i Alingsås som ska jobba över förvaltningsgränserna. Målet är att kommunen ska bli renare och vackrare. Stadsträdgårdsmästare, gatuchef, stadsplanerare, fastighetsägare, handlare och representanter från Alingsås Futurum föreslås bli medlemmar i skönhetsrådet.

Jag tycker att det är positivt att man lyfter de här frågorna. Dock anser jag att rådet bör ha en bredare kompetens och vara mer konstnärligt och kulturhistoriskt orienterat. Dessutom bör naturvårdsfrågor stå på dagordningen. I Stockholms skönhetsråd sitter två arkitekter, två naturkunniga, två konstnärer, en stockholmskännare, två kulturhistoriker samt fyra politiskt valda. En bra mix. Se mer här.

I deras reglemente står bland annat följande:
Rådet till skydd för Stockholms skönhet har till uppgift, att i frågor som rör Stockholms kommuns offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller kommunens och dess omgivningars övriga skönhets-
och naturvärden, vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter...

Mode från Alingsås 1957/58

I galleriet på Alingsås museum visas modebilder från Alingsås Bomullsväveri 1957/58. Under några få år i slutet av 1950-talet gjordes försök med egen konfektionsavdelning som tillverkade modekläder av de egna tygerna.

Alingsås museum fyller i år 80 år. Det firas med tre jubileumsutställningar. Nu pågår andra delen på temat textil - väva sy fålla, vari modebilderna ingår.
31 maj – 18 augusti

Alingsås museum
Lilla torget. Fri entré
Öppettider: tis-fre 12-16, lör 10-14, sön stängt
 
Bloggtoppen.se