tisdag 23 februari 2010

Tornet - Tema på Saga Bio


På lördagar under våren bjuds alingsåsarna på en rad teman på Saga Bio som spänner över många av livets områden. Ambitionen har varit att låta en mängd olika röster och kulturuttryck komma till tals. Det kommer bland annat arrangeras kort- och konstfilmsprogram samt konserter och performance.

Arrangemangen kommer äga rum på Saga Bio lördagar kl 12:30

Frivillig entré 20.- Man kan komma och gå som man vill


LÖRDAGEN 27/2 TEMA ANIMERAT FÖR VUXNA
Ett kortfilmsprogram med tre kvinnliga animatörer

12:30 Möte i mellanrummet
Kati Mets, Sverige(2009), 7 minuter

Historien börjar på tunnelbanan, Vilhemina är på väg hem. I högtalaren hörs: ”Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av”. Vilhemina sugs med i tanken på avståndet. Tanken förstorar mellanrummet som plötlsigt framstår som ett gap. När hon ska kliva av faller hon ner i gapet

Vad pågår inuti människor när de sitter på tunnelbanan? Medvetandet kan göra långa resor på ett par sekunder. Vad händer om man verkligen följer uppmaningen att tänka på ”avståndet mellan vagn och plattform...”. Och avståndet – hur stort är det egentligen?

Det handlar om en kvinnas inre rum och hennes försonng med ett gammalt minne, som legat och skavt tills något i nutiden får henne att återuppleva och omformulera det.


12:40 Fjärde dagen över tiden
Linda Västrik, Sverige(2008), 8 minuter

Fjärde dagen över tiden är en animerad film om att gå fyra dagar över tiden i väntan på förlossningen.

Filmen handlar om en mammas väntan och frustration. Det stora temat är att till sist är varje mamma alltid ensam om att genomföra förlossningen. Med humor och värme skildras såväl längtan som rädsla de sista dagarna innan födandet.


12:50 Lidingöligan
Maja Lindström, Sverige(2009), 28 minunter

Lidingöligan handlar om en vänsterradikal familj som lämnar Stockholms innerstad och flyttar till Lidingö, långt borta från demonstrationstågen. Det är en berättelse om konsten att ta för sig. Och det gäller även oss, vi som bytte slaget på barrikaderna mot kampen om att äga mest och ha det alla andra har.


13:20 Möte i mellanrummet


13.30 Fjärde dagen över tiden


13:40 LidingöliganArrangörer: Kulturföreningen Tornet i samarbete med Saga Bio och Alingsåskuriren med stöd av Västra Götalandsregionen

måndag 15 februari 2010

Jenny Berntsson ställer ut på Tornet

Igloo Construction II
av Jenny Berntsson

Kulturföreningen Tornet presenterar årets första kulturhändelse på luftvärnstornet på Nolhaga berg. Jenny Berntsson heter konstnären och hon kallar sin installation, Igloo Construction II. Den kommer att placeras på tornets topp och vara upplyst under dygnets mörka timmar. Så här beskriver Jenny Berntsson själv sina tankar bakom konstverket:


Igloo Construction II

Liv utan försköning.


Jag ser en mening med att låta naturen angripa det av människan skapade, därför låter jag plywoodskulpturen behålla sin råa, naturliga och oskyddade yta – precis som de japanska tehusarkitekterna ser jag nedbrytningen som en symbol för alltings förgänglighet.

Skulpturen är en vidareutveckling av mitt tidigare verk Igloo Construction I, där jag fortsätter att skapa utifrån igloons symboliska betydelse som berör frågor som kretsar kring ursprungssymboler, civilisationer, miljö- och platsfrågor samt materialitet. Genom att använda mig av en urgammal byggnad som igloon väljer jag samtidigt att utnyttja den spekulativa aspekten i våra föreställningar om en annan plats och igloons egna metafysiska egenskaper.

Genom att lyfta ut en byggnad ur sitt sammanhang (även då den just nu framträder ur ett snötäckt landskap), placerar den högt upp på ett torn låter jag den framträda från sin backdrop. Så som Didier Anzieu skriver i boken Hudjaget: ”Varje figur förutsätter en bakgrund mot vilken den framträder som figur: denna grundläggande sanning underskattas alltför lätt, där uppmärksamheten normalt riktas mot den figur som framträder och inte den bakgrund den står ut ifrån”.

Igloo Construction II är andra delen i en serie iglooskulpturer varav den första, Igloo Construction I visades i Stockholm 2008 och var gjord av torv. Igloo Construction II har tidigare visats i Stockholm 2009, och kommer efter Tornet att ställas ut i Istanbul under hösten. På alla platser tillkommer aspekter som förstärker delar av skulpturens koncept. I Istanbul kopplas den åter samman med stora föroreningar, men också stadens explosionsaktiga utveckling. Stadsrummet förändras dramatiskt, likaså arkitekturen och vår uppfattning om rummet.


Jenny Berntsson är utbildad på Kungliga Konsthögskolan (KKH) 2003 - 2008 och har bland annat ställt ut sina verk på Tensta konsthall, Bildmuseet i Umeå och Arkitekturmuseet i Stockholm.

I det mobila tillfälliga projeket Sandcity, som ägde.rum mellan 2005-2008, byggde Jenny Berntsson upp miniatyrstäder i sand på tjugo olika platser runt om i världen. Holland, Turkiet, Island och Indien var några av stationerna. Hon är bosatt i Stockholm.

Igloo Construction II invigs lördagen den 20 februari kl 15 vid Nolhagaskolans entré

söndag 14 februari 2010

Tornet - Tema på Saga Bio


På lördagar under våren bjuds alingsåsarna på en rad teman på Saga Bio som spänner över många av livets områden. Ambitionen har varit att låta en mängd olika röster och kulturuttryck komma till tals. Det kommer bland annat arrangeras kort- och konstfilmsprogram samt konserter och performance.

Arrangemangen kommer äga rum på Saga Bio lördagar kl 12:30

Frivillig entré 20.- . Man kan komma och gå som man vill


LÖRDAGEN 20/2 TEMA STADEN
Konstfilm som loopar

12:30 - 14.00 The Street

Lars Ahrrenius, Animation: Johannes Müntzing, Sverige 2003, 6 minuter som loopar

Lars Arrhenius animerade filmloop speglar livet under 24 timmar i en storstad. Med ett sofistikerat ljudcollage som bakgrund drar allting i gång klockan 7 till skrället av en väckarklocka. Människor går till jobbet, hamnar i bilkö, fikar, föder barn, handlar, går på gym, går ut med hunden, går hem, lagar mat, ser på tv, sover, snarkar. En larmande stad tonar fram som driven av en jättemotor utan tillstymmelse till broms.

Lars Arrhenius, född 1966 i Stockholm, är en svensk konstnär. Arrhenius har studerat vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Rijksakademie i Amsterdam. Han är bland annat representerad på Norrköpings museum, Moderna museet, Malmö Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Arekn i Köpenhamn Stedelijk Museum i Amsterdam. Han arbetar ofta med serier och animationer.

Arrangörer: Kulturföreningen Tornet i samarbete med Saga Bio och Alingsåskuriren med stöd av Västra Götalandsregionen

lördag 13 februari 2010

Elin Wikströms performance

Elin Wikströms performance Har hon inget vettigare att göra? Du då. Har du inget annat att hitta på än att stå och glo på henne? i Alingsås konsthall belyses ytterligare i två TV-inslag på Alingsåsaren och Västnytt

tisdag 9 februari 2010

Riskanalys/konsekvenser vid uppsägning av museipersonalMuseipersonalens risk- och konsekvensanalys vid uppsägning av tre av fyra personal på museet/kulturhistoriska verksamheten. Materialet togs fram som ett underlag till de fackliga förhandlingarna i aug 2009.

Alingsås museum är medlem i ICOM (International Council of Museums) och följer ICOMs etiska regler, vilka är en form av internationell minimistandard för en seriös och professionell museiverksamhet.

Enligt ICOM gäller följande huvudprincip för vad ett museum är:

Museerna bevarar, förmedlar och främjar olika sidor av människans natur- och kulturarv. Museerna ansvarar för det materiella och immateriella natur- och kulturarvet. Styrelser eller motsvarande och alla som i övrigt har att göra med tillsyn och strategisk inriktning i museerna har som sitt främsta ansvar att skydda och främja detta arv och också de personella, fysiska och finansiella resurser som avsatts för detta ändamål.

Ett mycket stort bortfall av kompetens och kunskap som aldrig går att få tillbaka; tre av de fyra har arbetat omkring 25 år vardera med museets samlingar (föremål, foto, arkivhandlingar) och verksamhet.

Den kunskap och kompetens som förvärvats genom alla dessa års arbete och kontakter med allmänheten försvinner, mycket är s k tyst kunskap som man inte kan studera sig till, endast förvärva genom mångårigt arbete.

Vad händer när tre av fyra blir uppsagda?


Mycket försämrad eller ingen service och hjälp som idag ges utifrån utställningar och samlingar (förmål, foto, arkivhandlingar) till;

- forskare alla kategorier, från grundskola till universitet och släktforskare

- andra förvaltningar i kommunen; exempelvis biblioteket, Plan o bygg, turistbyrån, Ljus i Alingsås-utställare

- tidningar och annan media

- författare och förlag

- andra museer och kultur- och kulturmiljöinstitutioner

- arkitekter och andra som får konsultuppdrag av Alingsås kommun

- föreningar

- allmänheten med alla frågor och funderingar där svar endast kan hittas i arkiven och föremålssamlingarna

Försämrad, begränsad eller ingen alls
- visningsverksamhet för skolor, SFI och särskolor

- programverksamhet för barn och vuxna

- bildprogramsproduktion

- utställningsproduktion, miniutställningar (både egna och på uppdrag)

- deltagande/drivande i olika projekt och arrangemang av förvaltningsöverskridande slag; exempelvis HBT-dag, ramadan-fest, kulturnatta, Arkivens dag, ljusialingsås-program, julmarknad

- deltagande i regionala och nationella projekt och arrangemang

- deltagande i Alingsås ABMgrupp och arbetet där

- marknadsföringsarbete som idag görs för museets räkning (annonser, affisher, kulturhusTV, Alingsåskalendern, hemsidan, trycksakstillverkning m m)

- öppethållande i faktarummet

- handhavande och administration av kommunens konstsamling

- tid till utbildning, studiebesök, kompetensutveckling

- tid för fackligt arbete

- tid för arbete som skyddsombud

- tid för deltagande i olika yrkesråd

- möjligheten att köpa/få kopior av fotografier och arkivhandlingar

- ta emot studiebesök i magasinen; ex konsthantverkare, forskare och författare

Enligt ICOM gäller följande huvudprincip för förvalning av samlingarna

Museer med samlingar fövaltar dess till förmån för samhället och dess utveckling. Museernas uppdrag är att förvärva, bevara och främja sina samlingar som ett bidrag till skyddet av naturarvet, kulturarvet och det vetenskapliga arvet. Museernas samlingar är ett arv som är viktigt för oss alla, som intar en särskild ställning i lagstiftningen och som åtnjuter internationellt rättsskydd. I det medborgerliga förtroendeuppdraget ligger en omdömesgill förvaltning med rättmätigt ägande, varaktighet, dokumentation, tillgänglighet och utmönstring/gallring under ansvar.

Självfallet kommer allt arbete (registrering, digitalisering, vård, bevarande och förmedling) med befintliga samlingar (föremål, foto, arkivhandlingar) att bli eftersatt och därmed kommer samlingarna att på sikt fara illa; skadedjur, mögel, smuts p g a föremålsmagasinens dåliga beskaffenhet. samtidigt som oersättling kunskap/dokumentation om det insamlade går förlorad.

Människor har under åttio år sänkt föremål, fotografier och arkivhandlingar till museet i förvissning om att de där skall bevaras och förvaras för evigheten och därmed ge kunskap åt framtida generationer.

Ett museum har ett stort etiskt och moraliskt ansvar gentemot de människor som berikat samlingarna med föremål, fotografier, arkivhandlingar, minnen och kunskap; människor som har och har haft förtroende för museet som institution. det förtroendet kommer nu för all framtid att gå förlorat.

Ingen insamling av nytt kommer att kunna göras, vilket medför ett avbrott i kontinuiteten; det kan aldrig göras ogjort.

Yttersta ansvaret för samlingarna har kultur- och fritidsnämnden, ett ansvar de nu inte tar.

söndag 7 februari 2010

Andrum av Lovisa Samuelsson

Lovisa Samuelsson, singer/songwriter, uppvuxen i Västra Bodarna, har skrivit den underbart jazziga sommarlåten Andrum som är inspirerat av en sommarnatt vid Bersjödalbadet vid Mjörn. Här kan man lyssna på den.

Andrum

Text & Musik – Lovisa Samuelsson

Barnen har somnat in i sommarnatten för längesen

och allt jag hör är svalorna ifrån vår säng

så jag smyger upp, tar täcket med

Långsamt går jag stigen ner från trädgården

och snart så ser jag sjön där bortom skogsdungen

Vattnet andas stilla in och ut

Träbryggan gnisslar när jag barfota går ut på den

och mörka vattenspår finns kvar sen kvällsdoppen

Hit når tiden inte ut

Varken dagarna som kommer, eller de som gått,

sorgerna jag burit och den tröst jag fått

Här och nu kan allting läka ut


Publicerat med tillstånd av artisten.

tisdag 2 februari 2010

Tornet - Tema på Saga Bio


På lördagar under våren bjuds alingsåsarna på en rad teman på Saga Bio som spänner över många av livets områden. Ambitionen har varit att låta en mängd olika röster och kulturuttryck komma till tals. Det kommer bland annat arrangeras kort- och konstfilmsprogram samt konserter och performance.

Arrangemangen kommer äga rum på Saga Bio kl 12:30
Frivillig entré 20.- . Man kan komma och gå som man vill.


LÖRDAGEN 6/2 TEMA MUSIK
Ett kortfilmsprogram

12:30 Skinnskatteberg

Jesper Ganslandt, Sverige (2008), 28 minuter

Gryning i de västmanländska skogarna. En liten grupp människor arbetar i den annars tysta skogen. Ett piano ställs ut och sjunker ner i mossan. Tramporgel och förstärkare strax bredvid. Kören tar plats mellan träden. Erik Enocksson inleder sitt exklusiva framträdande samtidigt som regnet börjar falla över Skinnskatteberg. Det är natt när konserten är över.

13:00 Tillflykt

Mikael Wiström, Alberto Herskovits, Sverige (2007), 56 minuter

Musikern David Sandström använder musiken som spade när han gräver sig ned i sitt Västerbotten. Han söker sin morfars hemlighet och en plats att bo på. Författaren Sara Lidman och fotografen Sune Jonsson visar honom vägen.

Arrangörer: Kulturföreningen Tornet i samarbete med Saga Bio och Alingsåskuriren med stöd av Västra Götalandsregionen.
 
Bloggtoppen.se