fredag 27 februari 2009

Gästbloggare Lena Klevenås

Jag kommer då och då att bjuda in gästbloggare som har anknytning till Alingsås. Först ut är Lena Klevenås, ordförande i FIAN Sverige, Food First Information and Action network.


VAD STORT SKER, SKER TYST

Snart kommer en mamma med svältande barn att kunna klaga till FN för att hennes och hennes barns rätt till mat har kränkts!

2008 firades 60-årsdagen av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vad som inte firades men hade varit värt en jättefest var att samma dag, den 10 dec 2008 antog FN:s generalförsamling ett tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen.

Mat har varit en mänsklig rättighet i 60 år, men har inte behandlats som en rättighet. Tilläggsprotokollet ger nu äntligen individer en möjlighet att få sin sak prövad inom FN-systemet om deras rätt till exempelvis hälsa, utbildning, mat eller bostad har kränkts. En liknande klagoinstans har redan funnits i över 30 år gällande den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Med det nya instrumentet kan nu de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna äntligen likställas med de medborgerliga och politiska.

Det här är ett stort steg framåt för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Det sänder ett starkt budskap till hela världen att alla mänskliga rättigheter är lika mycket värda. De stater som undertecknat ESK-konventionen har lovat att till det yttersta av sin förmåga och med alla tillgängliga resurser respektera, skydda och i sista hand tillgodose sina medborgares rätt till t ex mat. Konventionerna är juridiskt bindande och ändå ha regeringar hittills kunnat bryta mot dem utan att få kritik.

Nu är protokollet på plats, i det tysta, men det kommer att få en revolutionerande betydelse, såväl för svältande barn långt borta som för hemlösa här i Sverige. Alla mänskliga rättigheter gäller alla individer överallt och alltid.

FIAN, den internationella människorättsorganisationen för rätten till mat, har i närmare två årtionden arbetat aktivt för ett tilläggsprotokoll till ESK-konventionen. Nu kan snart hjälpa individer och grupper att föra fram klagomål till FN när deras rätt till försörjning har kränkts. Det sätter också press på stater att förbättra individers tillgång till rättvisa på nationell nivå eftersom klagoinstansen först kan utnyttjas då vägarna genom det nationella rättssystemet har prövats.

När protokollet har ratificerats av minst tio stater kommer det att träda i kraft. Vi uppmanar nu den svenska regeringen att bli ett av de första länderna som ratificerar protokollet.

Lena Klevenås

söndag 22 februari 2009

Målbilden för Gräfsnäs slottsruin och park

Den så kallade Gräfsnäsgruppen arbetar för att öka attraktionskraften i slottsruinen och parken. I gruppen medverkar kommunala företrädare samt representanter för de ideella föreningar som verkar inom området.

Gruppens målbild har rubriken Gräfsnäs slottsruin och park – spår av fem sekler och är uppdelad i tre avdelningar:

1) Historia, kultur och rekreation är ledorden för verksamheten i parken. All verksamhet ska utgå från ruinen och parkens värden.

2) Viktiga förutsättningar är ett levande föreningsliv, att park och ruinen ska vara tillgänglig för alla. Hög kvalitet på verksamheterna i parken.

3) Prioriterade verksamheter i parken: restaurang, museum, badplats och kultur.

torsdag 19 februari 2009

Staffan Scheja & Aurora Chamber Soloist till Alingsås

Staffan Scheja, pianist och professor vid Kungliga Musikhögskolan, gästar Alingsås. Med sig har han Aurora Chamber Soloists. De kommer att framföra verk av Johannes Brahms och Robert Schumann, bland annat deras pianokvartetter.

Aurora chamber Solists: Daniel Bard, violin Guy Ben-Ziony, viola Per Nyström, Cello
Plats: Alingsås Missionskyrka
Tid: 5 mars kl 19:30
Biljetter: 150.- Förköp på Aurora Chamber Music Biljettkontoret 0771-45 46 00

tisdag 17 februari 2009

Thomas Di Leva till Mx Rockbar
MX Rockbar 13 Mars 2009 kl. 19:00

Di Leva - Låt kärleken växa

Under hösten har Thomas Di Leva gjort stor succé med sin föreställning ”Låt kärleken växa”. Det har gjorts 25 föreställningar runt om i landet varav flertalet varit utsålda. Nu blir det en fortsättning efter årsskiftet.

Redan sedan starten 1982, då debutalbumet Marginal Cirkus släpptes, har Thomas Di Leva varit en av Sveriges färgstarkaste artister. Han har alltid varit glasklar i sitt budskap om att sprida kärlek, frid och lycka för alla levande varelser.

Vi har senaste åren blivit vana att se honom i stora påkostade arenaföreställningar, men nu har han visat hur man gör han en intim, personlig och genomarbetad magisk föreställning. Föreställningen har varit en stor succé under hösten och hyllats i en lång rad tidningar och många har inte lyckats få tag i biljetter.

Nu görs det en fortsättning efter årsskiftet med ytterligare 20-talet föreställningar. Föreställning blir delvis omarbetad inför nypremiären i Västerås Konserthus den 26 februari. Föreställningen kommer precis som under hösten att innehålla mycket tänkvärt såsom kärlekens gåvor och tal, musikens mirakel, sagans magi och oändligt mycket mera, men självklart också några av hans allra starkaste sånger.
(Från MX Rockbars hemsida)

söndag 15 februari 2009

Alingsås är utnämnd till Fairtrade City
Alingsås är sedan maj månad 2008 utnämnd till Fairtrade City av föreningen Rättvisemärkt. Konceptet kommer från England där det har gjort stor succé men i Sverige är det än så länge endast sju kommuner som har diplomerats.

Fairtrade City är en certifiering av kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.

Arbetet leds av en styrgrupp bestående av politiker, tjänstemän, föreningsliv och handel. För att få behålla diplomeringen krävs att kommunen varje år uppvisar framsteg.
(Från kommunens hemsida)

Här kan man läsa mer om Fairtrade City.

onsdag 11 februari 2009

Film i Alingsås

I Alingsås finns det goda möjligheter att se så kallad kvalitetsfilm. Butiken Bon Bon vid Lilla torget har ett stort utbud av DVD-filmer, bland annat många Ingemar Bergman-filmer, likaså biblioteket.

Man kan också se smalare film på bio. Kommunens Bio Palladium har ett program, även föreningen Alingsås filmstudio. I november varje år anordnas dessutom Alingsås Filmfestival

onsdag 4 februari 2009

Passivhuscentrum

I Utbildningen hus i centrala Alingsås ligger sedan något år tillbaka Passivhuscentrum som fungerar som en nationell resurs för passivhusmarknadens aktörer: politiker, byggherrar, konsulter, entreprenörer och stadsplanerare.

Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Vi människor och våra hushållsapparater alstrar mycket energi.
(Från hemsidan)

Här kan du läsa mer om framtidens hållbara byggande.

Besöksadress:
Östra Ringgatan 16
441 31 Alingsås

tisdag 3 februari 2009

Förhållandet mellan små- och storstadsbor

Här kommer en liten historia som förre museichef Per Henrik Rosenström ofta drog på sina många stadsvandringar. Den illustrerar det inte helt okomplicerade förhållandet mellan små- och storstadbor:

- Var ligger staden, frågade några kaxiga göteborgsynglingar som bestämt sig för att driva med en man på torget i Alingsås.
- Ja, jag vet inte. Jag kommer också från landet, svarade alingsåsaren som fann sig och gav göteborgarna svar på tal.
 
Bloggtoppen.se