lördag 5 april 2008

Alingsås Fria Kulturnät

Alingsås Fria Kulturnät är ett nätverk öppet för alla som tycker det är viktigt att vitalisera och utveckla kulturlivet i Alingsås. Nätverket är ett religiöst och partipolitiskt obundet och står fritt gentemot Alingsås kommun.

MÖTESPLATS OCH IDÉLABORATORIUM Alingsås Fria Kulturnät är tänkt att fungera som en mötesplats och ett idélaboratorium. I nätverket står det var och en fritt att samtala och diskutera saker som rör det egna skapandet och kulturlivet i Alingsås, tipsa om egna och andras evenemang, ta initiativ till fester, möten, upprop och insändare, författa skrivelser till kommunala nämnder, hitta samarbetspartners, bilda aktions/arbetsgrupper, initiera kulturprojekt med mera.

HÖGT I TAK En grundtanke är att det ska vara högt i tak inom nätverket. Många skiftande åsikter och kulturprojekt kan rymmas sida vid sida. Med likasinnade drar man igång olika arbetsgrupper för att förverkliga sina idéer.

PLATTFORMEN Målsättningen för Alingsås Fria Kulturnät: Vitalisera och utveckla kulturlivet i Alingsås.Målet ska uppnås genom att nätverket verkar för:

  • att öka intresset för olika kulturyttringar
  • att skapa kontakter mellan olika kulturutövare
  • att skapa kontaktytor mellan olika föreningar/grupper
  • att skapa ett kreativt klimat i kommunen
  • att driva opinionsarbete i kulturfrågor
  • att skapa debatt kring stadsplanering
  • att uppmärksamma Alingsås kulturarv
  • att skapa förutsättningar för en högre estetisk utbildning i Alingsås
ORGANISATION Alingsås Fria Kulturnät genomsyras av en demokratisk grundsyn. Den har en platt organisation utan vare sig ordförande, styrelse eller ekonomi. På så sätt minimeras arbetet och medlemsavgifter behöver ej tasut. Alla medlemmar kan väcka frågor som sedan dikuteras i samordningsgruppen som administrerar nätverket. Samordningsgruppen är öppen för alla att delta i och utses på årsmötena. Dess främsta uppgift är att sköta mailinglistan, uppdatera hemsidan och fånga upp medlemmarnas förslag. Den har en viss beslutanderätt men övergripande beslut som rör plattform, organisation och hemsidan tas på årsmötena.Nätverket uttalar sig aldrig som organisation utan det är de enskilda medlemmarna som ställer sig bakom upprop, insändare och skrivelser.

BLI MEDLEM För att bli medlem i Alingsås Fria Kulturnät går du med i nätverkets Facebook-grupp: http://www.facebook.com/group.php?gid=121725229485&ref=mf Medlemskapet är kostnadsfritt.

Inga kommentarer:

 
Bloggtoppen.se