lördag 13 juni 2009

Anna Christoffersson till Christinae kyrka

Anna Christoffersson har av en enig kritikerkår blivit utnämnts till årets jazzhopp.
Hon sjunger i Christiane kyrka den 12 juli kl 19 och 21. Steve Dobrogosz ackompanjerar på piano.
Tillsammans med Steve Dobrogosz har hon spelat in albumen
Always You, 2006
Rivertime, 2008
2008 släppte Anna sin första soloplatta One.

fredag 12 juni 2009

Sommarens konsthändelse i Tornet

På lördag den 13 juni kl 13 börjar sommarens konstprojekt i Tornet på Nolhagaberg i Alingsås.

Verket har temat Luftrummet över Sverige. Genom text av författaren och dramatikern Stefan Lindberg och vidare bearbetning av konstnärerna Andrea Creutz, lektor på konstfack och Per Hasselberg som drivit och initierat konsthall C i Hökarängen i Stockholm, kommer kulturklimatet i Sverige idag att genomlysas. Projektet kommer sakta att växa till sin kulmen den 22 augusti då utställningen i Tornet också avslutas. Utvecklingen av projektet är möjligt att följa på platsen men också från Kulturföreningen Tornets hemsida. Skådespelaren Peter Lorentzon är en av dem som har en roll i detta konstprojekt.

Kulturföreningen Tornet önskar er hjärtligt välkomna upp till Tornet på lördag. Konstnärerna är är på plats från kl.12.

onsdag 10 juni 2009

Alexander Chamberlains föredrag på HBT-festivalenUnder HBT-festivalen, som gick av stapeln den 2 maj i år i Alingsås museum, höll Alexander Chamberlain, tidigare språkrör för grön ungdom, ett föredrag. Niclas Hjelm, aktiv i Mlijöpartiet de gröna i Alingsås, gjorde anteckningar som följande text baseras på:

Under 90-talet fick mainstreamfeminismen ett uppsving då politiker som Göran Person sade sig vara feminister, en tid som präglades av strävan efter att få vara den man är och bli accepterad av redan existerande hierarkier. Av denna anledning fanns det ett visst motstånd mot till exempel Pride som ansågs överflödig.


Feministisk historia

Den första vågen
1900-talets början präglades av att kvinnor fick rösträtt. Kampen att för få utbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden och att där bli jämställda fortsatte. I och med andra världskrigen kom kvinnor på allvar ut på arbetsmarknaden. Fredsrörlsen under Vietnamnkriget attraherade många kvinnor.


Den andra vågen
Under 1970-talet handlade det nu inte primärt om att vara jämställd i lagen utan om att ha lika möjligheter även i praktiken. Bibeln framför andra i denna våg var boken ”Det andra könet” skriven av Simone de Beauvoir.

Den tredje vågen
Under denna våg lyftes begreppet förtryckssamverakan fram för att på ett djupare plan förklara ojämnlikheten i samhället. Det räckte alltså inte längre med Marx teorier om klasskamp för att för att förstå könsmaktaspekten. Förtryckssamverkan betyder att det även inom gruppen kvinnor finns grupper som förtrycker andra som till exempel när en vit kvinna anses bättre än en svart man. För att kämpa mot förtryck är det nödvändigt att ta hänsyn till att olika förtryck förstärker varandra i vad som beskrivs som just förtryckssamverkan. Under denna tid uppstod också Right girl rörelsen.


Den fjärde vågen
För att kämpa för att stärka HBT-personers rättigheter blev det än mer tydligt att det gäller att kämpa mot olika förtryck för att nå resultat i samhället.

Tiden präglades av polisens tillslag mot en gay-klubb Stonewall In 1969 vilket sprider sig i den omgivande staden och orsakar stora kravaller under ett par dagar.

1990-talet
Stark HBT rörelse
1990 talet blev jobbigt för HBT-personer på grund av Aidskrisen vilken förstärkte homofobin i samhället. Det handlade nu om att bli tolererad av andra, även som Queer människor.

Homosexuell kompass (matris)
En matris skapades under 1990-talet vilken kopplar ihop heterosexualitet med könsmaktordningen i samhället.

Queer
Alexander talar om att begreppen man och kvinna och av betydelsen av att luckra upp bilden av den heterosexuella människan

Performativ handling
När vi föds frågar vi alltid först om det är en flicka eller pojke och sedan hur de mår. Alexander ställer frågan huruvida vi föds som människor och sedan bygger på ett kön eller om vi föds som med olika två kön vilka sedan ges egenskaper som förstärks
av samhället.
 
Bloggtoppen.se